Monday, 3 December 2018

*"மனிதனின் வெற்றிகள்:"*

*"மனிதனின் வெற்றிகள்:"*
1 − வயதில் வெற்றி என்பது பிறர் துணையில்லாமல் நிற்பது . . .
4 − வயதில் வெற்றி என்பது ஜட்டியில் சிறுநீர் போகாமல் இருப்பது . . .
8 − வயதில் வெற்றி என்பது வீட்டிற்கு வழி தெரிவது . . . .
12 − வயதில் வெற்றி என்பது நல்ல நண்பர்கள் இருப்பது . . .
18 − வயதில் வெற்றி என்பது ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருப்பது . . .
23 − வயதில் வெற்றி என்பது பல்கலைகழகத்தில் பட்டம் பெற்றிருப்பது . . .
25 − வயதில் வெற்றி என்பது பணம் சம்பாதிப்பது . . .
30 − வயதில் வெற்றி என்பது குடும்பத் தலைவனாய் இருப்பது . . .
35 − வயதில் வெற்றி என்பது பணத்தை உருவாக்குவது . . .
45 − வயதில் வெற்றி என்பது இளமையாய் தோன்றுவது . . .
50 − வயதில் வெற்றி என்பது பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்வியை தருவது . . .
55 − வயதில் வெற்றி என்பது இன்னும் உன் செயல்கள் திறமையாக இருப்பது . . .
60 − வயதில் வெற்றி என்பது இன்னும் ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருப்பது . . .
65 − வயதில் வெற்றி என்பது நோயில்லாமல் இருப்பது . . .
70 − வயதில் வெற்றி என்பது யாருக்கும் பாரமில்லாமல் இருப்பது . . .
75 − வயதில் வெற்றி என்பது பழைய நட்பு தொடர்ந்திருப்பது . . .
81 − வயதில் வெற்றி என்பது வீட்டிற்கு வழி தெரிவது . . .
86 − வயதில் வெற்றி என்பது மறுபடியும் படுக்கையில் சிறுநீர் போகாமல் இருப்பது . . .
90 − வயதில் வெற்றி என்பது யார் துணையும் இல்லாமல் நடப்பது . . .
*வாழ்க்கை என்பது ஒரு வட்டம். . .*

Best regards,